Ökad nationell testning och smittspårning för covid-19

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse inför 2021 om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19. Den nya överenskommelsen är en förlängning av den som gäller för 2020.

Mer information finns på SKR, Sveriges kommuner och regioner.länk till annan webbplats