Vägar öppnas och ledningsarbete fortsätter i centrala Ånge

Från och med i morgon onsdag 18:e november kommer Vallarevägen, Trädgårdsgatan, Slåttervägen och Videmovägen att öppnas upp från 83:an för biltrafik.

Industrigatan norr om Vallarevägen kommer att fortsättningsvis vara avstängd upp mot fryshuset. Påbörjade ledningsarbeten kommer att fortsätta och sedan avslutas vid Bangårdsgatan.

Vi tackar för visat hänsynstagande.

Ånge kommuns tekniska förvaltning