Bild

Skärpta råd i Västernorrland från 16 november

I dag, 16 november 2020, har Folkhälsomyndigheten efter samråd med bland annat smittskyddsläkare och länsstyrelsen i Västernorrlands län beslutat om skärpta allmänna råd för Västernorrland.

Dessa träder i kraft redan i dag och gäller i fyra veckor framåt, till och med den 13 december, men kan även förlängas.

Det innebär bland annat att vi ska undvika fysisk kontakt med andra personer utanför det egna hushållet. Boende i Västernorrland uppmanas även att undvika inomhusmiljöer där trängsel kan uppstå, som butiker, köpcentrum, museer och gym.

Från och med den 16 november uppmanas alla som vistas Västernorrlands län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Mer information om vad de lokala allmänna råden innebär. Länk till annan webbplats.

Samtidigt har Länsstyrelsen Västernorrland i samråd med smittskyddsläkare beslutat om publiktak ett på 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet om sammankomster gäller även serveringsställen. Beslutet om publiktak gäller från och med 18 november.

Läs mer om publikgränsen på Länsstyrelsens hemsida.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Måndagens beslut omfattar också skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter – som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar – i Gävleborgs- och Västernorrlands län.

  • Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

För att bromsa spridningen av covid-19 är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt och håller ut. Pandemin är långt ifrån över.

Mer information finns på nedanstående sidor:

1177 Länk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Länk till annan webbplats.