Bild på besöksförbudsskylt.

Inga besök i våra särskilda boenden tack

Vi har under hösten hamnat i ett nytt förvärrat läge vad gäller smittspridningen av Covid-19.

Samhällsspridningen går nu fort i landet och även i vår kommun.

Vi måste tillsammans göra allt vi kan för att hålla viruset borta och vi avråder nu starkt från besök på våra särskilda boenden - boende för äldre och LSS-boenden.

Kom ihåg att det finns bra teknik som möjliggör digitala möten med anhöriga och närstående.

Finns det särskilda skäl att besöka anhörig/närstående ska boendet först kontaktas.