Bild på skylt, simhallen Fränsta.

Fränsta simhall beräknas öppna till sportlovet

Arbetet med att renovera Fränsta Sim och sporthall fortskrider.

Den rådande pandemin försenar dock öppnandet några veckor då det råder leveransproblem av viss utrustning.

- Projektet har i det stora hela löpt på mycket väl, även om flera oförutsedda förändringar har behövt genomföras då det rört sig om renovering av ett befintligt hus med ofullständig dokumentation. Men engagemanget hos de lokala leverantörerna av byggtjänster med mera har varit stort och samarbetet mellan oss - och leverantörerna emellan - har fungerat mycket väl. Större delen av projektet har utförts av lokala företag, vilket innebär att en majoritet av kostnaderna har återförts till det lokala näringslivet, säger Joakim Persson, vd Åfa.

30 miljoner kronor var budgeterade för badhusrenoveringen, men på grund av extra arbete med vattenreningsanläggningen beräknas budget landa på cirka 33 miljoner kronor.

- Senast till sportlovet beräknar vi att badhuset ska vara färdigrenoverat och klart för invigning, säger Joakim Persson.