Symbolisk bild för visionsarbetet.

Ta chansen att tycka till i vår medborgarekät

Under våren 2020 genomfördes grupparbeten med närmare 1000 medarbetare inom Ånge kommun. Dessa arbeten gjordes med fokus på arbetslivet i Ånge kommun om 10 år.

Sedan dess har även politikerna genomfört en visionsworkshop som fokuserade på hela Ånge kommun och dess styrkor.

Nu är det dags att ta nästa steg för att föra allt detta närmare en ny gemensam vision.

Vad uppskattar du idag, vad vi kan lämna bakom oss och vad tycker du ska finnas i framtiden?

En viktig del i Ånge kommuns stora visionsarbete är att få in medborgarnas synpunkter, så ta chansen att delta i vår medborgarenkät som du hittar här.

En stark vision är vårt första steg i en stor förändring. Vi vill satsa på samhälleliga och demokratiska vinster och en samstämmighet. Detta kan man uppnå genom visionsarbete, ett starkt varumärke och strategiska och prioriterade målområden.