Covid-19 smitta har konstaterats vid ett särskilt boende i kommunen

Covid-19 smitta har konstaterats vid ett särskilt boende i Ånge kommun. En brukare provtogs med positivt resultat efter en sjukhusvistelse.

I äldreomsorgen finns omfattande rutiner för att hindra att smitta sprids. När brukare vistats på sjukhuset eller kommer från hemmet in till ett särskilt boende finns en speciell rutin. Tack vare den rutinen har smittan upptäckts och kunnat åtgärdas.

Rutinen för att inte riskera sprida smittan på boendet har använts hela tiden, även innan provtagningen. Efter konstaterad smitta vid ett boende provtas alla anställda och brukare vid två tillfällen för att säkerställa att smittan inte sprider sig. Nya brukare tas inte in innan boendet är säkert och utan smitta igen.

- Vi har nu fått vårt första konstaterade covid-19 fall i ett av våra särskilda boenden. Våra rutiner har fungerat och därför upptäcktes smittan tidigt. Tack vare att vi är mycket försiktiga och hanterar de som kommer utifrån till boenden som potentiellt smittade, så har vi gjort allt i vår makt för att hindra att smittan förs vidare till andra brukare eller personal. Nu gäller det att på bästa sätt ta hand om den smittade brukaren, säger Katarina Persson, socialchef