Fortsatt generellt besöksförbud på äldreboenden i Västernorrland

Det generella besöksförbudet på äldreboenden gäller fortfarande. Socialstyrelsen ger i sina uppdaterade allmänna råd möjlighet för verksamhetsutövaren att göra undantag från besöksförbudet, men endast om vissa kriterier är uppfyllda och att det kan göras utan risk för smittspridning.

Det generella besöksförbudet på äldreboenden är till för att minska risken för att brukarna ska smittas av Covid-19.

Eftersom det fortfarande råder en allmän samhällsspridning av Covid -19 är det mycket viktigt att skydda de äldre från risken att bli smittade.

Därför råder det generella besöksförbudet på äldreboenden fortfarande.

Enligt de uppdaterade allmänna råden från Socialstyrelsen (2020-07-14) kan undantag från besöksförbudet medges om besök kan genomföras utan risk för smittspridning. Detta ska i så fall i första hand göras på ett säkert sätt utomhus.

Det är upp till verksamhetsutövaren att bedöma om undantag från besöksförbudet kan göras och under vilka former.

Undantag från besöksförbudet kan komma att beviljas om besökaren kan påvisa att hen har antikroppar och ej har sjukdomssymtom.

Antikroppstestet måste dock ha utförts helt i enlighet med Folkhälsomyndighetens vägledning, vara helt tillförlitligt och får ej vara äldre än sex månader. Vi inväntar nu mer information om hur antikroppstestet ska ha utförts för att betraktas som tillförlitligt.

Vid frågor om undantag från besöksförbudet kan medges kan du kontakta ansvariga vid det aktuella boendet. Grundregeln är dock att ett besök måste kunna genomföras på ett säkert sätt utan risk för smittspridning. Brukarnas hälsa och säkerhet kommer alltid i första hand.

Socialchef Katarina Persson kommenterar:

– Vi har ett stort hjärta så vi lider många gånger av att det är så här, men vi vill att det ska vara tryggt och säkert för våra boende. Tills vidare gäller att man kan boka tid där man besöker sina anhöriga på ett säkert sätt med plexiglas och säkert avstånd utomhus, i väntan på tydligare direktiv vad gäller antikroppstester.