Ånge kommuns kommentar angående stängningen av Östavallssågen

Sedan kommunen i september 2019 nåddes av beskedet om Östavallssågens förestående stängning har ett intensivt arbete pågått för att finna lösningar för att rädda kvar så många arbetstillfällen som möjligt i kommunen och i Östavall.

Till exempel startade en inventering av kompetensbehoven hos företagen i kommunen. Den visade att det finns ett ganska stort behov av arbetskraft hos andra företag inom flera yrkeskategorier. Ett flertal lyckade matchningar gjordes och många av sågens anställda har redan gått till annat arbete. Det har också hållits många möten med berörda parter för att säkerställa en så bra omställning som möjligt för de medarbetare som förlorar sitt arbete.

- Nedläggningen av sågen är ett hårt slag för Ånge kommun och inte minst för de anställda och hela samhället i Östavall. En epok går i graven på ett tragiskt sätt. Ånge kommun kommer att fortsätta göra allt vi kan för att mildra konsekvenserna av nedläggningen av Östavallssågen, säger kommunalrådet Erik Lövgren.

En viktig del i omställningen är vidareutbildning och i höst startar Arbetsförmedlingen en lokförarutbildning i Ånge. Arbetsmarknads­utbildningen med 15 platser startar innan årsslutet om allt går som planerat. Arbetsförmedlingen startar på grund av nedläggningen i Östavall även en extra utbildningsomgång av förare av tunga vägfordon. Yrkesutbildningen genomförs i Sundsvall.

- Vi kommer även att fortsätta etablera kontakt, själva och via High Coast Invest, med företag som kan tänkas vara intresserade av att bedriva verksamhet i Östavall framöver, för att på ett bra vis dra nytta av de anställdas erfarenhet, infrastrukturen på platsen, liksom de goda kommunikationerna, säger Erik Lövgren.

För att framöver skapa bättre förutsättningar för ungdomar att få arbete och för att företagen ska få sina behov av kompetens tillgodosedda har beslut även tagits om att starta utbildning inom bygg och fordon på Bobergsgymnasiet. De två nya gymnasieprogrammen inom bygg och fordon kan påbörjas 2021.