Aktuellt nuläge kring antikroppstest

Region Västernorrland utreder hur antikroppstest ska kunna erbjudas till länets invånare som varit sjuka. Ett antikroppstest visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar mot det nya coronaviruset. I nuläget testar Region Västernorrland bara för antikroppar när en läkare bedömer det som medicinskt motiverat.

Läs mer på region Västernorrlands hemsida Länk till annan webbplats..