Ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen från 1 juli

För att minska smittspridningen av coronaviruset har riksdagen beslutat om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen träder i kraft från och med 1 juli och gäller till och med 31 december 2020.

Den nya lagen ger kommunen utöver tillsyn befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna för att undvika trängsel. Hittills har smittskyddsläkaren i regionen fattat beslut om stängning av restauranger.

Ånge kommun har under våren gjort tillsyn vid flera tillfällen och kommer även fortsättningsvis göra det vid olika tidpunkter. Vid tillsyn av serveringsställen kontrollerar kommunens inspektörer bland annat att:

  • verksamheten utformat lokaler och tillhörande områden utomhus så att trängsel bland besökare undviks.
  • köbildning inte kan uppstå.
  • bord är placerade tillräckligt långt ifrån varandra.
  • gästerna tydligt informeras om att hålla avstånd, genom till exempel skyltning eller golvmarkeringar.

För att förhindra smittspridning är det viktigt att serveringsställen som restauranger, caféer och barer genom rutiner, utformning av lokaler och andra åtgärder undviker trängsel bland sina gäster. Om du har klagomål på trängsel på ett serveringsställe så kontakta Ånge/Bräcke kommuns miljöenhet via bygg-miljonamnden@bracke.se .

För dig som driver en verksamhet som påverkas av den nya lagen har MSB tagit fram en checklista som du kan använda som stöd för att minska trängsel.
Läs mer på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats

Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats