Eldningsförbudet har upphört

Länsstyrelsen i samråd med räddningstjänsterna har fattat beslut om att eldningsförbudet upphör från och med den 2 juli kl 16.00. 

Risken för brand i skog och mark bedöms nu som måttliga, även om det lokalt i länet fortfarande kan vara torrt.

Länsstyrelsen gör, i samråd med länets räddningstjänster och med stöd av SMHI:s prognos för brandrisk i skog och mark, bedömningen att riskerna för bränder nu allmänt är, och kommer att vara, måttliga de närmaste dagarna.

Med anledning av den bedömningen upphör nu eldningsförbudet i Västernorrland.

– Även om det inte råder eldningsförbud är det väldigt viktigt att var och en tar ansvar för att minska riskerna för bränder, säger Karin Frejarö tf länsråd vid Länsstyrelsen Västernorrland.

Tänk därför på:

  • Var alltid försiktig om du tänder en eld.
  • Försäkra dig om att elden är släckt innan du lämnar den.
  • Du som individ ska alltid kontrollera att det är tillåtet att elda och grilla i skog och mark innan du tänder en eld. Håll dig uppdaterad, läget kan förändras.

Läs gärna mer på Länsstyrelsen Västernorrlands hemsida.länk till annan webbplats