Senaste statistiken för antalet konstaterat smittade av covid-19

Ånge kommun ligger fortfarande lågt i antalet bekräftade smittade i covid-19 visar Region Västernorrlands senaste statistik.

Men smittspridningen finns i vårt samhälle och vi får inte på något vis slappna av.

Vi fortsätter att uppmana er att följa Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.

Region västernorrland har i dag tisdag 19 maj publicerat den senaste statistiken på kommunnivå för antalet konstaterade fall av covid-19.

Det är framför allt personer i behov av sjukhusvård, personer som insjuknat på särskilda boenden samt vård- och omsorgspersonal som provtagits och finns med i statistiken.

I länken nedan kan ni läsa senaste uppdateringen från Region Västernorrland.

https://www.rvn.se/sv/Vard-o-halsa/coronavirus---for-dig-som-vill-veta-mer/statistik-och-fakta/ Länk till annan webbplats.