Elever vid Bobergsgymnasiet får 40 kronor i matersättning

Ånge kommun har beslutat att de elever vid Bobergsgymnasiet, som med anledning av covid-19 studerar på distans, ska erbjudas ersättning för skollunchen.

Ersättningen är likvärdig med den som betalas vid arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket är 40 kronor per skoldag.

Ersättning kan beviljas från den 20 april 2020 och under den tid som gymnasieskolan hålls stängd (max de 36 dagar som återstår av läsåret efter 20 april). Om eleven varit på skolan och fått lunch ska hen inte ansöka för de dagarna.

Elevens vårdnadshavare gör ansökan om ersättningen via en e-tjänst efter 15 juni. Sista dag för ansökan är 30 juni. Utbetalning av ersättningen sker i augusti.