Information om coronavirus på flera språk

Folkhälsonmyndigheten har nu översatt information på olika språk om hur du kan skydda dig och andra från smitta.