Ånge kommun går upp i stabsläge

Med anledning av höjd risknivå för spridning av coronaviruset Covid-19 har Ånge kommun från och med i dag, 11 mars 2020, beslutat att gå upp i stabsläge.

- Att vi går upp i stabsläge innebär en högre beredskap än normalt. Vi skapar en tydligare styrning och samordning med kontinuerliga stabsmöten. Vi har sedan tidigare i kommunledningen påbörjat planering för att klara personalförsörjning och säkerställa samhällsviktiga funktioner vid ett större utbrott av Corona, säger Stefan Wallsten, kommunchef.

I går tisdag, 10 mars 2020, meddelade Folkhälsomyndigheten att de ser tecken på samhällsspridning av coronavirus Covid-19 i Region Stockholm och i västra Götalandsregionen. Någon allmän smittspridning i hela landet ser man inte, men myndigheten höjde risknivån till den högsta, vilket innebär mycket hög risk för samhällsspridning.

Med anledning av att risknivån höjts och att sex personer i länet bekräftats smittade av coronavirus har Ånge kommun i dag, 11 mars, beslutat att gå upp i stabsläge.

Ånge kommun medverkar sedan ett antal veckor tillbaka regelbundet i samverkansmöten med Region Västernorrland, Länsstyrelsen och länets kommuner.

- Tillsammans utgör vi en samverkan som har gemensamma budskap, förslag på inriktningar och hänvisar till säkra källor. Vi uppdaterar ständigt vår hemsida utifrån den senaste informationen.

Ånge kommun fortsätter att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren för Region Västernorrland.

- Vi ser nu över hur våra verksamheter påverkas av det nya läget och vad de nya instruktionerna innebär för oss. Vi arbetar utifrån vår krisledningsplan vid samhällsstörningar och höjdberedskap, avslutar Stefan Wallsten.