Så hanterar Ånge kommun coronaviruset

Här samlar vi information om hur vi förhåller oss till och hanterar det nya corona-viruset. Sidan uppdateras löpande. Senast uppdaterad: 2020-03-03.

Ny riskbedömning 2020-03-02

Mot bakgrund av den utvecklade spridningen av Corona-virus i världen har Folkhälsomyndigheten gjort en ny riskbedömning. Risken för att upptäcka nya fall i Sverige bedöms nu som mycket hög, och risken för allmän spridning i landet bedöms som måttlig.

Folkhälsomyndigheten använder en 5-gradig skala med risknivåerna Mycket låg, Låg, Måttlig, Hög och Mycket hög. Skalan används i all kommunikation från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten - frågor och svar

Det sprids väldigt mycket information om det nya Corona-viruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Folkhälsomyndigheten är expertmyndighet i Sverige. Tillsammans med WHO är de källan till kunskap om det Corona-viruset. På deras frågor och svar-sida finns mycket information och webbplatsen uppdateras hela tiden.

Frågor och svar om coronaviruset, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats
Frequently asked questions about the novel coronavirus 2019-nCoV can be found here.länk till annan webbplats

Ånge kommun följer tillsammans med andra kommuner, Länsstyrelsen Västernorrland händelseutvecklingen och deltar kontinuerligt i möten för samordning.

Region Västernorrland är ur ett regionalt perspektiv ansvarig för smittskyddsfrågor och deras webbplats uppdateras löpande. Följ länken för mer information.

https://www.rvn.se/sv/For-vardgivare/Smittskydd/smittor/covid-19/länk till annan webbplats

Hur förhåller sig Ånge kommun till medarbetare och elever som kommer nyligen varit på resa i områden där smittspridningen är stor eller som tror att de kan ha varit exponerade för corona-viruset?

Som anställd inom Ånge kommun har man ett ansvar att följa de rekommendationer som finns gällande smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens instruktioner som säger:

  • Har du inte symtom kan du leva som vanligt och gå till jobb eller skola.
  • Om du har varit utsatt, eller tror att du har varit utsatt för det corona-viruset, och har sjukdomssymtom som hosta, allmän sjukdomskänsla eller feber, ska du ringa 1177 vårdguiden.

I de fall medarbetare kontaktar oss för att de är oroliga för att bära på viruset och därmed sprida smitta så för vi en dialog tillsammans om hur vi bäst hanterar situationen.

Har kommunen någon rutin för hantering av corona-viruset?

Vi följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten sätter.

Medarbetare eller elever i Ånge kommun som ska ut och resa uppmanas att följa rekommendationer från UDlänk till annan webbplats samt Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats.

Kontaktperson för media
Stefan Wallsten, kommunchef, Ånge kommun,
e-post: stefan.wallsten@ange.se