Agenda 2030 – vad är det och vad innebär den för Ånge kommun?

Politiker och tjänstemän vid Ånge kommun fick under onsdagen en rejäl dos kunskapspåfyllnad i Agenda 2030.

På plats som föredragshållare var Jonas Frykman från Glokala Sverige.

- Utmaningarna är globala men lösningarna ofta lokala, menar han.

Efter Jonas Frykmans föreläsning fortsatte dagen med en workshop kring vilka av de 17 globala målen för hållbar utveckling som är mest relevanta för Ånge kommun. Var vi har de största utmaningarna och var vi har de största möjligheterna.

Inom vilka av de 17 målen har då Ånge har de största möjligheterna? Svaren som kom från deltagarna visade på att de fem områdena god hälsa, god utbildning, rent vatten och sanitet, fredliga samhällen samt hållbar energi är de som man ser störst möjligheter att arbeta med i kommunen.

- Dagens sittning var den första som politikerna kommer att ha inom ramen för kommunens visionsarbete och där vi kommer att ta vidare det vi i dag diskuterat till nästa träff som är den 10 mars, berättar Emilia Rapp, hållbarhetsstrateg.

Ånge är en av 146 kommuner i landet som nu deltar i projektet Glokala Sverige. Ett utbildningsprojekt för att stärka kunskapen och engagemanget kring Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet Glokala Sverige fiansieras av Sida och är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vill du läsa mer om Glokala Sverige kan du göra det här: https://fn.se/vi-gor/utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda-2030/glokala-sverige/ Länk till annan webbplats.

Om Agenda 2030

2015 antog FN, Förenta Nationerna, Agenda 2030. En agenda med 17 globala utvecklingsmål som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sveriges kommuner och regioner har en mycket viktig roll i arbetet för att nå målen.

Läs mer om Agenda 2030 här: https://www.globalamalen.se/ Länk till annan webbplats.