Allmänheten uppmanas till försiktighet vid vistelse i närheten av Ljungan

10-14 februari pågår reparationer av Järnvägsforsens vattenkraftverk.

Högre vattenflöden kan medföra att vatten kan forsa över eventuella isar på dammarna Alby och Ringdalen.

Statkraft uppmanar på sin hemsida till extra försiktighet vid vistelse längs Ljungan mellan Holmsjön och Ångesjön.

https://www.statkraft.se/media/pressmeddelanden/2020/varning-for-okade-vattenfloden-i-ljungan/ Länk till annan webbplats.