ABC föräldragrupp

Nu startar en ABC föräldragrupp. 

Vi vänder oss i första hand till dig som har barn från 3 år och upp till lågstadiet. Programmet består av fyra träffar, varav den första är obligatorisk och ligger till grund för kommande träffar.

Vi håller till i Ånge, tid: 17:30-20:00. Välkommen att anmäla dig till någon av oss gruppledare!
Catrin Rising, 073-274 82 88 eller
Anna Lindberg Larsson, 070-191 76 20

Fält och stödteamet, socialtjänsten