Kommunmedborgarna bra på bältesanvändning

98% av kontrollerade bilförare i Ånge kommun använder bilbälte visar färsk statistik.

Statistiken från polisen och NTF visar att Ånge kommuns innevånare är duktiga på att använda bilbältet. Hela 98% hade uder 2019 bilbältet fastspänt vid de trafikkontroller som polisen genomförde.

Bara Örnsköldsvik hade en högre andel bältesanvändare, 99%.

Härnösand ligger sämst till i länet med 87%