Semester för Bibbla bilen

December månad innebär vila för Ånge kommuns Bibbla bil.

Under vecka 2 startar bilen sin resa igen och fram till dess hälsar vi dig välkommen till centralbiblioteket. Söker du mer information kring öppettider och boklån finns detta att ta del av via Centralbibliotekets hemsida.

En annan nyhet är att filialen i Forum Ljungaverk kommer att starta sin verksamhet under vecka 3 alternativt 4.

Information kommer i Ljungabladet, på kommunens hemsida samt via Forums lokaler.