Förslaget till skolutredning

Inför våra medborgardialoger som kommer att hållas nästa vecka - 12/11 i Torpshammar,13/11 i Fränsta samt 14/11 i Ljungaverk - finns här Pdf, 1.1 MB. förslaget till skolutredning att läsa samt även presentationen Pdf, 191 kB. som visas under medborgardialogerna.

Dokumentet är ett arbetsmaterial som är levande och kan komma att förändras och kompletteras.