Extra utlysning av projektmedel inom kultur

Från och med 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Region Västernorrland gör därför en extra utlysning av projektmedel inom kultur.

Medlen kan sökas av föreningar och kulturorganisationer med regional verksamhet i Västernorrland. Kommuner har inte möjlighet att söka i denna utlysning.

Syftet ska vara att stärka kunskapen om barnkonventionen i den egna verksamheten, eller aktivt främja barns och ungas delaktighet i kulturverksamhet. Det kan ske genom exempelvis workshops och föreläsningar. Kort handläggningstid tillämpas för denna extra utlysning.

Sista ansökningsdag är 12 november.

Mer information och ansökningsblankett finner ni här.länk till annan webbplats