Extra utlysning av projektmedel inom kultur

Från och med 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Region Västernorrland gör därför en extra utlysning av projektmedel inom kultur.

Medlen kan sökas av föreningar och kulturorganisationer med regional verksamhet i Västernorrland. Kommuner har inte möjlighet att söka i denna utlysning.

Syftet ska vara att stärka kunskapen om barnkonventionen i den egna verksamheten, eller aktivt främja barns och ungas delaktighet i kulturverksamhet. Det kan ske genom exempelvis workshops och föreläsningar. Kort handläggningstid tillämpas för denna extra utlysning.

Sista ansökningsdag är 12 november.

Mer information och ansökningsblankett finner ni här. Länk till annan webbplats.