Skolutredningen Ånge kommun

Utbildningsnämnden har utifrån de utmaningar som kommunen och nämnden står inför initierat en utredning för att utveckla och anpassa utbildningsnämndens verksamhet utifrån den lokalutredningen som PWC presenterade 2017.

Den stora utmaningen är att ge alla våra elever likvärdig utbildning och att vi har rätt kompetens i våra skolor, 100 procent lärarbehörighet. 2028 har vi, enligt SCB:s befolkningsprognos, cirka 100 färre elever i våra grundskolor och cirka 900 färre medborgare i arbetsför ålder. Vi ser också att under samma tidsperiod har vi cirka 80 medarbetare inom utbildningsnämndens verksamheter som uppnått pensionsålder.

En översyn utifrån PWC:s utredning 2017 kring att skapa förskolor med fler avdelningar, färre grundskoleenheter, ett högstadium samt sammanslagen särskola har påbörjats. I översynen finns intentioner om att årskurs sex ska återföras till mellanstadiet.

Diskussionerna har landat i att en tvärpolitisk referensgrupp ska tillsättas, där samtliga partier utser en representant och där politiken fortsätter processen för hur Ånges kommuns skolor och förskolor kan komma att se ut i framtiden.

Utredningen pågår fortfarande och beräknas var klar före årsskiftet, men en första möjlig väg att gå har presenterats för politiken.

Förslag som presenterats:

  • Gymnasieskolan bör finnas kvar i Ånge kommun
  • Fränstaskolans högstadieelever, åk 7-9, flyttar in till Minervaskolan
  • Ljungaskolan och Torpshammars elever flyttar in i Fränstaskolan
  • Fränstaskolan och Björkbackaskolan blir F-6-skolor
  • Grundsärskolorna slås ihop till en enhet
  • Förskola med fler avdelningar i Fränsta

Förslagen baseras på befintliga lokaler som kommunen har och några av förslagen är avhängda varandra.