Efter beskedet om Östavallssågens nedläggning

"Vi måste bidra till att det skapas förutsättningar"

För drygt en vecka sedan lämnade Norrskog besked om att deras verksamhet vid sågen i Östavall ska upphöra. Deras plan är att stänga sågen sista juni 2020.

Beskedet kom som en överraskning för alla, en chock helt enkelt.

Sedan vi fick veta om Norrskogs planer har vårt fokus varit att etablera en process som på bästa sätt stödjer omställningen i Östavall. Inte för att vi stödjer beslutet om att lägga ned sågen utan för att vårt fokus är de människor som drabbas, vi vill på alla sätt bidra till att det skapas förutsättningar för alla som drabbas att komma vidare i sitt liv, efter sågen.

Av erfarenhet från tidigare företagsnedläggningar i kommunen vet vi att samarbete är en bra grund för goda resultat.
Vi satsar på att göra det som kan göras i samverkan med alla de som kan bidra.

Av den anledningen har vi träffat Norrskog i Östavall och diskuterat hur vi kan verka tillsammans.

Vi har etablerat kontakt med Arbetsförmedlingen och deras organisation kommer att avsätta resurser med fokus på Ånge kommun och Östavall.

Ett arbete med att kartlägga vilka företag i Ånge kommun som behöver anställa och vilken kompetens som behövs för att kunna söka jobben har påbörjats. En person har engagerats för att intervjua företagsledningar och samla in behoven, detta blir sedan ett underlag för det fortsatta arbetet med att hitta rätt utbildningar som gör att fler hittar nya jobb. Region Västernorrland är med i arbetet för att bidra med sina kunskaper, resurser och kontakter.

Sammanfattningsvis så börjar arbetet ta form.
Det återstår ännu mycket arbete innan vi ser resultaten. Processen internt på sågen i Östavall, där arbetsgivare och arbetstagare har en relation som är reglerad i lag och avtal, behöver komma vidare och gå först innan våra ansträngningar kan komma till sin rätt.

Vi är nära verksamheten och har hela tiden beredskap att justera vårt arbetssätt för att nå bästa resultat. Vi ska göra det vi kan för att stödja utvecklingen, även i det här svåra läget.

Stefan Wallsten, kommunchef
Mats Gustafsson, näringslivschef