Ingen kvarvarande kräftpest i fiskevattnen i Ovansjö By

Under sommaren i år har fiskevårdsgruppen Ånge undersökt Ovansjö Bys fiskevatten och ingen kvarvarande pest har kunnat konstateras.

Eftersom inga signalkräftor har påträffats, är orsaken till pesten troligen smitta från främmande vatten, något som manar till stor försiktighet när det gäller framtida flyttningar av båtar, redskap och fisk från pestsmittade områden.

Inom Ovansjö bys område har pesten dödat kräftor upp till Storön. Levande kräftor finns nu i Ringdalsdammen och uppströms, något som har konstaterats under försommarens dyk-undersökningar.

Det blir inget fiske av kräftor detta år, men fiskevårdsgruppen kommer att återplantera svenska flodkräftor redan i år.