Flytt av hållplats Ljungaparken

Din tur meddelar på sin hemsida att den nuvarande, tillfälliga, busshållplatsen vid Ljungaparken i Ljungaverk flyttas till ett nytt permanent läge vid Forumplan från och med 22 augusti.