Ett säkert sommartecken är att årets feriepraktik startar

Nu på måndag börjar den 1:a av 4 feriepraktikperioder. Feriepraktiken består av 4 st perioder a´2 veckor och pågår t.o.m. vecka 32.

75 st ungdomar, 41 pojkar och 34 flickor, får nu möjlighet att feriepraktisera på olika platser i kommunen. Alla som sökt feriepraktik har också kunnat tilldelats en plats.

Även i år kommer vår fantastiska sommarorkester att underhålla oss på olika platser runt om i kommunen. Spelplanen är inte fastställd än men kommer att läggas ut på hemsidan så fort den har ”spikats”.