Kakel har lossnat i bassängen i Fränsta simhall

Nu aktualiseras frågan om renovering och ärendet kommer att tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde den 25 juni.

Kakel har börjat släppa från simbassängen i Fränsta och badet hålls tillsvidare stängt.

- Vi har nu på morgonen tisdag 11 juni fått besked av ÅFA:s vd Joakim Persson att arbetet med att sätta tillbaka de kakelplattor som lossat på Fränsta simhall kommer att bli relativt dyrt att åtgärda, säger Sten-Ove Danielsson, kommunalråd.

Det har funnits politisk enighet om att avvakta beslutet om renovering till kring årsskiftet 2019-2020 när det kan förväntas att besked kommer angående hur den framtida kostnadsutjämningen mellan Sveriges kommuner kommer att se ut.

- Nu blir det nödvändigt att frågan om renovering av Fränsta simhall för mellan 30-70 miljoner, beroende på vilket alternativ som väljs, tas upp redan på Kommunstyrelsens sammanträde den 25 juni. Detta för att undvika att vi först renoverar kaklet och inom en snar framtid beslutar om en totalrenovering av simhallen. Det alternativ som känns tryggast vid en renovering är att klä simbassängens väggar med en absolut tät stålbeklädnad så att vatten omöjligt i framtiden kan påverka den betongkonstruktion som bassängen är uppbyggd på – då behöver inget kakel åtgärdas varken nu eller i framtiden, säger Sten-Ove Danielsson.