Stefan Wallsten utsedd till ny kommunchef - översyn av organisationen påbörjad

Kommunstyrelsen har den 28 maj beslutat att utse Stefan Wallsten till ny kommunchef. Stefan, som idag är biträdande kommunchef och chef för Utvecklingsenheten, tillträder sin tjänst den 15 augusti. Nuvarande kommunchef Sara Henriksson lämnar sin tjänst i Ånge kommun den 14 augusti, men går på semester från midsommar, då Stefan Wallsten tar över det löpande arbetet utifrån sin roll som biträdande kommunchef.

Kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson kommenterar utnämningen:
”Stefan Wallsten är en mycket erfaren ledare som dessutom under tre år varit tillförordnad kommunchef under Saras föräldraledigheter. Ånge kommun står inför betydande utmaningar kommande år och det finns behov av att snabbt få en ny kommunchef på plats för att vi inte ska tappa tempo i det förändringsarbete som rör ekonomi och organisation samt framtidsfrågorna kompetensförsörjning, digitalisering och lokaler. Jag är därför glad att vi har en lämplig intern kandidat som är villig att åta sig detta uppdrag.”

I Ånge kommun har ett omfattande arbete påbörjats för att ta fram förslag till besparingar för år 2020 på drygt 20 miljoner kronor för att nå en budget i balans. Översynen rör alla verksamheter, den centrala förvaltningsorganisationen och även strukturen på den politiska organisationen.

Sten-Ove Danielsson:
”Vi behöver ta ansvar när vi ser den besvärliga ekonomiska situationen för att säkerställa att vi klarar av att på ett effektivare sätt erbjuda kommuninvånarna välfärd, utbildning och infrastruktur. Samtidigt behöver vi frigöra medel för investeringar i framtiden. Även vi politiker behöver ta ansvar för vår egen del och minska kostnaderna för de politiska mötena. Jag är också övertygad om att det kommer att leda till en bättre och mer samlad styrning av kommunen.”

Målet är att förändringarna ska vara klara att genomföras från 1 januari 2020. Vissa organisatoriska förändringar, framförallt vad gäller enheterna i Kommunledningsförvaltningen, kommer att genomföras löpande under året i den takt de är färdigutredda och förhandlade.

Stefan Wallsten kommenterar sitt nya uppdrag:
”Jag ser fram emot att tillsammans med de andra förvaltningscheferna fortsätta det arbete vi påbörjat under Saras ledning. Det är viktigt att vi både klarar av sparmålen och frigör resurser för att säkerställa en god utveckling för medborgare och medarbetare i Ånge kommun.”

För frågor:
Sten-Ove Danielsson, kommunstyrelsens ordförande
0706-62 34 53
Stefan Wallsten, biträdande kommunchef och chef för utvecklingsenheten
0705-46 32 80