Sveriges naturum lockade 1,8 miljoner besökare 2018

Sveriges 33 naturum hade tillsammans 1,8 miljoner besök 2018, lika många som 2017. Besöken av skolelever ökade med 6 procent från 2017. Det visar statistik som Naturvårdsverket har tagit fram.

Sverige har 33 naturum som ligger i anslutning till besöksvärd natur, ofta vid en nationalpark eller annat skyddat område. Syftet med naturum är att ge besökarna mer kunskap om områdets natur och arter, inspirera till att själva vilja utforska naturen och öka förståelsen för varför naturen behöver skydd och skötsel. Ett naturum ska fungera som en port till naturen i allmänhet och ett visst naturområde i synnerhet.

2017 och 2018 låg besökssiffran till Sveriges naturum konstant på 1,8 miljoner. 2014 var antalet besökare 1,5 miljoner och ökade stadigt med 100 000 besökare per år fram till 2017.

- Under 2018 besöktes naturum Ånge av drygt 6 500 personer. Vi har flera externa utställningar varje år och en temautställning under juni-september. I år visar vi en blandutställning innehållande ”Taiga- naturvårdsbränning, Fjärilslandskapet på gränsen av Medelpad och Jämtland samt Insekter ”. Juni-augusti kan du gå våra tipspromenader eller följa med på guidningar till naturreservat och efter St Olavsleden till källan i Borgsjö. Vi lär känna bina på vår Bi-dag i juli. Barnen kan lösa våra spännande quiz i naturum eller göra fröbomber till fåglarna och titta på insekter i dammen samt lära sig mer om alla våra växter vi planterar i våra pallkragar, berättar Lena Gustafsson, föreståndare för naturum Ånge.

Under 2018 deltog över 285 000 personer i aktiviteter, visningar eller guidade turer på naturum. 35 000 skolelever besökte ett naturum som en del i sin utbildning, det är en ökning jämfört med 2017. Flest besökande skolklasser och skolbarn hade Tyresta nationalparkernas hus utanför Stockholm.

- Särskilt glädjande är det att skolorna vill vara delaktiga även i våra sommarutställningar. Under 2018 samarbetade vi med Björkbackaskolan under temat ”Fisk och Fiske” och nu under 2019 med Kordeliaskolan med ”Insekter”. Mer kunskap om naturen och området ger en rikare upplevelse men även en större förståelse för varför det är viktigt att skydda och bevara naturen nu och i framtiden. Naturintresset kan i sin tur förhoppningsvis väcka ett miljöintresse hos barn och ungdomar, fortsätter Lena Gustafsson.

Under året var det sex naturum som hade över 100 000 besökare. Dessa naturum var: naturum Kullaberg, naturum Vattenriket i Kristianstad, naturum Söderåsen, naturum Värmland, naturum Skrylle och naturum Stenshuvud. Mest besökare hade naturum Söderåsen i Skåne med hela 143 000 antal besökare.