Fränstaskolans matsal sanerad

Saneringsarbetet efter branden i Fränstaskolans kök pågår och matsalen kommer i dag att kunna användas för servering.

Den senaste bedömningen är att arbetet med att sanera och återställa köksdelen i Fränstaskolan kommer att ta totalt tre veckor.

Saneringen tar cirka en vecka och två veckor för att byta/åtgärda brandskadade delar.

Stöter vi inte på oväntade problem så kan köket var i normal drift i början av juni.