Fränstaskolans kök har brandskadats

Vi har i dag haft en brand i Fränstaskolans kök. Ingen person har skadats i branden, men lokalen har fått omfattande skador.

Skolans elever kommer under den närmaste tiden få mat levererad från Bobergsköket, äldreomsorgen får maten från Torpsro och Skattkistans förskola lagar sin egen mat tills det att köket är renoverat.

En saneringsfirma väntas komma till Fränstaskolan under kvällen för att påörja saneringsarbetet.

- Vi ventilerar just nu ut lukt och rök och saneringsfirman kommer i kväll att börja arbetet med att sanera och stänga igen mot köket så att matsalen kan bli användbar så snart som möjligt. Köket kommer det ta längre tid att reparera då det är rejält skadat och där har vi ingen tidsplan, säger Peter Fredriksson, Åfa.

Eftersom köket är ett så kallat tillagningskök så är det inte bara skolans elever som berörs av branden. Men leveransen av mat är löst.

- Eleverna i skolan kommer att få mat från Bobergsköket i Ånge och de närmaste två dagarna så får de äta sin lunch utomhus. Äldreomsorgen får matleverans från Torpsro och vid Skattkistans förskolan kommer man att laga maten själva fram till att köket är renoverat, säger Lotta Andersson, kostchef vid Ånge kommun.

Orsaken till branden var olja som fattade eld vid en av kokstationerna.

Ingen person kom till skada vid branden.