Kommunkontorets öppettider ändras

Från och med 15 maj så ser öppettiderna ut enligt följande.

15 maj – 15 september
08.00-12.00 och 13.00-15.30

16 september-14 maj
08.00-12.00 och 13.00-16.30