Tillfällig förändring i sopbilens turlista inför påskhelgen

En mindre förändring kommer att ske i sopbilens turlista inför påskhelgen.

Abonnenter som normalt har tömning på fredag 19/4 (Långfredag), kommer att få sina soptunnor tömda dagen innan, 18/4 (Skärtorsdag).

Brev har skickats ut till abonnenter som berörs av denna tillfälliga förändring så kom ihåg att ställa ut soptunnan för tömning en dag tidigare.

Vid frågor kontakta:
Maria Edin, Ånge kommun, Tel: 0690 – 250 260
Lundstams Återvinning, Tel: 063-57 60 60