Vattenavstängning i Torpshammar på tisdag

Tisdag 5:e mars kommer vattnet stängas av för lagning av vattenläcka på dricksvattennätet. Det gäller abonnenter i Torpshammar, från Konsum söderut mot Gim och österut ner mot Boda längs väg 553. Stoppet beräknas pågå mellan 10:00 och 16:00 och det är då bra om man kan tappa upp vatten för dagligt behov. Efter stoppet kan grumligt vatten förekomma och då rekommenderas spolning tills vattnet är klart igen.

Hälsar Ånge tekniska förvaltning