Kan du hjälpa oss att svara på en enkät?

Reser du ofta med bil, buss eller tåg längs Mittstråket? (E14, Mittbanan genom Sundsvall, Ånge, Bräcke, Östersund, Krokom, Åre)

Då skulle vi uppskatta din hjälp i form av en enkätundersökning.

Undersökningen står samverkansprojekt Mittstråket* bakom och är en del i arbetet med att ta fram en affärsplan med förslag på åtgärder för ökad andel buss- och tågresor i Mittstråket som sträcker sig från Sundsvall till Storlien.

Undersökningen hoppas vi ger oss ökad kunskap om dina resor idag och hur du vill du resa i framtiden. Med den informationen kan vi göra rätt åtgärder och investeringar.

Dina svar behandlas konfidentiellt och sammanställs tillsammans med alla andras svar till tabeller och diagram.

Enkäten hittar du här: https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=92555acd22c2länk till annan webbplats

Tack på förhand för din medverkan. Dina svar är av stor vikt för vårt fortsatta utvecklingsarbete.

Vid eventuella frågor kontakta:

Vid frågor om syfte och fortsättning, vänligen kontakta För beställaren: Christin Borg e-post: christin.borg@lansstyrelsen.se

Det är företaget Trivector som anlitats för att genomföra undersökningen. Vid praktiska frågor om enkäten vänligen kontakta Jonas Åström, jonas.astrom@trivector.se

* I projekt Mittstråket samverkar kommunerna Åre, Krokom, Östersund, Bräcke, Ånge, Sundsvall samt Region Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Trafikverket och Länsstyrelsen Västernorrland med stöd från Regionala utvecklingsfonden. Vi gör investeringar och åtgärder som öppnar upp och länkar samman människor, företag och samhällen. Läs mer på mittstråket.selänk till annan webbplats