Bredbandsundersökning 2018

Hur upplever du som bor i Ånge kommun att ditt bredband fungerar?
Du kan nu hjälpa oss att förbättra bredbandet i kommunen genom att anonymt svara på en enkät. Din information är viktig för vårt förbättringsarbete.

Ånge kommun har antagits till regeringens program Bredbandslyftet. Programmet har tagits fram i samverkan med bland annat SKL, Post- och telestyrelsen och bredbandsmarknadens aktörer. Ånge kommun får som deltagare i programmet ett mycket bra stöd i det strategiska arbetet med bredbandsfrågor.

En del i bredbandslyftet är en enkät till våra kommuninnevånare. Vi vill veta hur ditt bredband fungerar och vi hoppas att du vill hjälpa oss genom att svara på 8 frågor. Du svarar helt anonymt och svaren kommer sedan att användas som underlag för att kunna förbättra bredbandsutbudet i kommunen.

Vem får svara?
Du som bor, arbetar eller har sommarboende i Ånge kommun är välkommen att svara på frågorna.

Sprid gärna informationen om undersökningen så att vi får ett bra underlag att jobba med.

Klicka på denna länk och svara senast 12 november 2018: Bredbandsundersökning 2018länk till annan webbplats