Klorering av dricksvatten i Munkbysjön

Inom det närmaste dygnet kommer vi påbörja klorering av dricksvattnet i Munkbysjön.

Vi kommer tillsätta klor i dricksvattnet som en extra säkerhetsåtgärd till förhöjd mikrobiell aktivitet i dricksvattnet. Vi desinficerar alltid dricksvattnet med UV- ljus men kommer förstärka desinficeringen med hjälp av klorering för att garantera att dricksvattnet är säkert att konsumera. Vi kommer även att kontinuerligt ta prover på vattnet tills alla prover är normala.

Ånge kommuns tekniska förvaltning.