Valskjuts

Valnämnden ordnar gratis valskjuts för boende inom kommunen som inte kan ta sig till sin vallokal på valdagen söndag den 9 september. Boka tid för valskjuts på telefon 0690-76 12 00 Din Tur Kuncenter.

Valnämnden.