Försenad insamling av grovavfall

Fortfarande ligger grovavfall kvarglömt på flera ställen i kommunen och vi gör nu en lista till vår entreprenör Lundstam över kvarglömda grovsopor.

Här kan ni läsa Lundstams förklaring till varför grovsoporna inte är hämtade:

Först av allt ber vi om ursäkt för den nuvarande förseningen med insamlingen av grovsopor, och hoppas att detta inte ställer till så stor oreda för er. Detta beror på flera saker. Mängden grovsopor har överstigit det vi hade resursplanerat för. Arbetslaget har inte haft tydlig information om att mängden material per hämtställe ej får överstiga 200 kg eller 2 ...kubikmeter. Deras ambition har varit och är att göra ett bra arbete vilket medfört att allt avfall överstigande maxgränsen också har plockats med. Till följd av detta behöver fordonen åka och tömma oftare än kalkylerat.

Det vi också kan säga är att vi gör insamlingen i Ånge kommun för första gången i år vilket vi då får betrakta oss som "nybörjare på jobbet" och som också till viss del har påverkat insamlingen negativt.

Förslaget från oss om att kunna förbättra insamlingen till nästa år är att abonnenterna budar sin hämtning av grovsopor till oss i förväg, så att vi får chansen att planera och dimensionera rätt resurser för uppdraget.

Pågående insamling förlängs i och med försening så att alla abonnenter som ställt fram sina grovsopor kommer att få dessa hämtade.

Med vänliga hälsningar
David Håkansson
Marknadschef
Lundstam