Eldningsförbudet justeras

Länsstyrelsen har i samråd med räddningstjänsterna i länet beslutat att återgå till det ursprungliga eldningsförbudet som infördes den 2 juni.

Beslutet gäller från fredag (10 augusti) klockan 12.00.

Det är nu tillåtet att grilla på egen tomtmark eller motsvarande samt på i förväg iordningställda grillplatser. Med iordningställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.

Risken för att en brand ska uppstå i skog och mark har minskat. Det är nu fuktigare på ytan men fortfarande torrt på djupet, därför är grillning enbart tillåtet på förberedda iordningsställda grillplatser och grillar på egen tomt eller motsvarande. Grillen måste vara upphöjd från marken så att värmen inte går ner i marken.

Bedömningen att ändra eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Räddningstjänsten uppmanar till fortsatt försiktighet.

Länsstyrelsens Frågor och svar om eldningsförbudetlänk till annan webbplats är uppdaterat.