Bra kvalitet på badvattnet

Vi har fått några samtal från oroliga kommuninvånare gällande kvaliteten på badvattnet vid våra badplatser - Vojen, Munkbysjön och Backetjärn -  och vi har nu fått provresultaten som alla visar på godkända analysresultat.