Eldningsförbud - nu på ännu flera språk!

Nu finns affischer med information om eldningsförbudet i länet på ännu flera språk. Skriv ut och sätt upp där de behövs! På kommunen kan vi hjälpa till med utskrifter som ni kan komma in och hämta under kontorstid kl 8-15.30.

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/krismeddelande-i-sidhuvudet/2018-06-01-lansstyrelsen-har-beslutat-om-eldningsforbud-i-vasternorrlands-lan.-hog-brandrisk-rader-i-skog-och-mark..htmllänk till annan webbplats