Krisberedskapsveckan,
28 maj - 3 juni 2018

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. För andra året i rad arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, - Krisberedskapsveckan. Kampanjen sätter fokus på vad vi människor själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar.

Kampanjen är en del av en större satsning som MSB gör för att förbättra kommunikationen med medborgarna om hot och risker och om vikten av att alla som kan förbereder sig för att kunna hantera en besvärlig vardag. Kampanjen syftar till att skapa reflektion och att få människor att tänka till kring hur de skulle klara en samhällskris.

Under perioden 28 maj - 3 juni (vecka 22) 2018 hålls Krisberedskapsveckan och då skickar MSB också ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. Syftet med informationen är att alla Sveriges invånare ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger.

Medelpadskommunerna tillsammans med Räddningstjänsten Medelpad samverkar även i år för att sprida information kampanjen. Timrå och Ånge har tidigare under våren genomfört aktiviteter på området och på onsdag genomför Sundsvalls kommun sin på Kulturmagasinet. 

Läs mer sida: 

https://sundsvall.se/kommun-och-politik/olyckor-och-kriser/krisberedskap/länk till annan webbplats

http://www.timra.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/krisberedskap/länk till annan webbplats

https://www.ange.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/krisberedskap.htmllänk till annan webbplats