Ökad brandrisk

Med anledning av det varma och torra vädret uppmanar Räddningstjänsterna i Västernorrland till stor försiktighet när man eldar utomhus.

Vädret innebär att det är hög antändningsrisk i det översta marklagret och risken för spridning är stor. Gräset kan vara fuktigt på natten och morgonen men torkar snabbt upp under dagen och risken är störst under eftermiddag och tidig kväll.

Elda inte i närheten av torr vegetation, ha alltid vatten i närheten när du eldar och du kan även blöta ner marken runt brasan innan du tänder. Tänk på att använda ordentliga grillar eller särskilda iordningsställda grillplatser som är utformade så att brandspridning inte kan ske.

Om du är osäker på brandrisken, kontakta räddningstjänsten. De kan ge dig råd om eldning och besked om vilka regler som gäller.

Brandrisk ute är en app för mobila enheter som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark och för att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär också ut mer om säker eldning utomhus. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Läs mer om appen och hur du kan ladda ner den hos www.dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

Länkar:

SMHI’s brandriskkarta - http://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygnlänk till annan webbplats

Information om gräs- och skogsbrand på krisinformation.se - https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrandlänk till annan webbplats

Information om hur du eldar säkert på dinsäkerhet.se