Höga nivåer men läget är stabilt

Vattennivåerna är fortsatt höga i Ljungan.

En avstämning har under dagen gjorts med vattenregleringsgföretagen och läget just nu stabilt. Höga flöden råder fortfarande men tillrinningarna är sjunkande.