Vattennivån i Ljungan ökar

Vårfloden fortsätter och vattennivån i Ljungan kommer att stiga något under de närmaste dygnen. Kommunen samverkar med berörda aktörer för att säkerställa att läget är under kontroll.

Har du en fastighet vid området som riskerar att översvämmas har du ett ansvar att se över din egendom. Se till att din brygga, flotte eller båt är förankrad på ett säkert sätt och inte riskerar att slita sig om vattennivån stiger.

 Bra att tänka på:

  • Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på kommunernas webbplatser.
  •  Ta reda på risken för översvämning där du bor
  •  Kontrollera din försäkring.
  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

Mer information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på www.dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

Vi bevakar läget och uppdaterar informationen vid förändringar i vattennivåerna.