Varning för höga vattenflöden i länet

SMHI har under dagen gått ut med en klass 2 varning för höga flöden. Vädervarningen berör i princip hela länet.

Läget i Ånge kommun ser just nu bra ut, men höga vattenflöden förekommer i mindre åar och vattendrag. Även Ljungan har i nuläget ett högt flöde.

Vattenflödena kan ge allvarliga översvämningsproblem, vilket kan innebära att vägar, järnvägar, broar och fastigheter blir fyllda med vatten.

Bor du vid ett vattendrag som riskerar att svämmas över? - håll koll på läget och se över din beredskap.

Tänk på att du som fastighetsägare har ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom. Vid en översvämning kommer viktiga samhällsresurser bli extra belastade, därför är det nödvändigt att du följer vårflodsutvecklingen och ser över din beredskap för att skydda din egendom. Mer information om hur du kan skydda din fastighet vid översvämning hittar du på www.dinsäkerhet.selänk till annan webbplats

 Bra att tänka på:

  • Följ väderleksrapporten och ha koll på vattennivån, se information på kommunernas webbplatser.
  •  Ta reda på risken för översvämning där du bor
  •  Kontrollera din försäkring.
  • Flytta undan känsliga föremål.
  • Köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp.

Följ gärna väderutvecklingen på SMHI:s hemsida.  

www.smhi.selänk till annan webbplats

Vi uppdaterar informationen i våra informationskanaler om lägesbilden förändras.